Politikalar

Sürdürülebilirlik Politikamız

 

 • Müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutarak uzun yıllara yayılan iş birlikleri kurmak.
 • Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamak için kaynaklarımızı doğru kullanmak.
 • Sektörün beklentilerini ve gereksinimlerini iyi anlamak ve doğru yönetmek.
 • Kullandığımız teknolojiyi ve yönetim sistemlerimizi sürekli yeniliklere ayak uyduracak şekilde geliştirmek.
 • Tüm faaliyetlerin risk analizini doğru yapmak, olasılıkları ön görmek ve önlemleri en erken ve optimum şekilde almak.

Kalite Politikamız:

 

 • Kalite standartların sertifikalandırılmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Verimlilik esas alınarak tüm üretim ve yönetim süreçlerinde uluslararası standartları yakalamak
 • Ar-Ge çalışmaları ile yüksek teknolojini daha kaliteli ürünler üretmek.
 • İş gücümüzün kalitesini yükseltmek amacı ile tüm süreçlerde sistematik ve planlı çalışmalar yapmak ve eğitim etkinlikleri düzenleyerek personelimizin sürekli gelişimini sağlamak.

1. Kalite Belgelerimiz ve Sertifikalarımız

Başarının temel yöntemi doğru, eşit ve hızlı bir kurum felsefesinin oluşturulmasıdır. Sektör, büyüklük ve yapıdan bağımsız oluşturulan ölçümlenebilir yönetim sistemi, iş akışının ve kurumsal değerlerin en hızlı şekilde inşasını sağlar.

 

Kalite Politikamız kuvvetli yönlerimizin gelişmesi ve iyileştirmeye açık alanların yeni ve inovatif çözümlerle çağın en yeni teknolojileri  ile buluşmasıdır. Çözüm odaklı vizyoner kurum kültürü ile her yıl daha ileri ve başarı odaklı hedeflere doğru ilerlemek temel prensiplerimiz arasındadır.

2. Üretimde Kalite

Kalite Kontrolü tekstil sektörünün vazgeçilmezidir ve Akbulut Tekstil bu konuda hiçbir taviz vermemektedir. Ürün prototip aşamasında olsa bile, desen yapıldıktan sonra üretim süreçleri başlatılmakta ve gerekli kalite kontrolleri “Kalite Güvence Departmanı” na ulaştırılmakta, doğru malzeme seçimi ve doğru üretim tekniklerinin kullanılması ile oluşabilecek istenmeyen bir durumlar ortadan kaldırılmaktadır.

Çevre Politikamız:

 

 • Çalışanlarımızın çevre sağlığı ve çevreyi koruma bilincini sürekli geliştirmek.
 • Üretim yaparken çevre sağlığına zarar vermeyen hammadde kullanmak.
 • Üretim proseslerimizde ortaya çıkan atıkları azaltmak ve bunların geri dönüşümünü sağlamak.
 • Doğal kaynaklarımızı bilinçli ve etkili kullanmak.
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak, topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek.

İnsan Kaynakları Politikamız:

 

 • Konusunda uzman personel ile çalışmak.
 • Uzmanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimini teşvik etmek.
 • Çalışanlarımızın güvenliğini ve iş sağlığını ön planda tutmak, iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler oluşturmak.
 • Personelin görüşlerine önem vermek ve kurum bilincine katkıda bulunmalarını sağlamak